Over ons

Levatio Uitvaartzorg

Handelsnaam van Claassen Uitvaartzorg

Ruim 13 jaar heeft Marjan Danen-van de Groenendaal veel toewijding een mooi bedrijf opgebouwd. Sinds 1 september 2023 heeft Marjan Levatio Uitvaartzorg en de exploitatie van het Huîs van Troost in Veghel en Rouwkamer Balkum & Mirroi in Berlicum overgedragen aan Claassen Uitvaartzorg. 

Inmiddels staat alweer de 3e generatie aan het roer. Al sinds 1927 zetten wij ons in voor zorgvuldige begeleiding van nabestaanden. Samen met u organiseren we een waardig afscheid die aan uw wensen voldoet. Onze aanpak kenmerkt zich door integriteit, vakkundigheid en oog voor detail.

De directie wordt gevormd door de broers Ton en Alber Claassen, met een ruime ervaring als uitvaartondernemer. Samen met een team van meer dan 20 medewerkers verzorgen zij zo'n 300 uitvaarten in een groot gedeelte van Zuid-Oost Nederland. Het bedrijf heeft eigen uitvaartcentra in Schijndel, Uden en Veghel en drie rouwkamers in Boekel (BrabantZorg St. Petrus), Heeswijk-Dinther (Laverhof Cunera De Bongerd) en Berlicum (Balkum & Mirroi).

Betrouwbaar

Als team hechten we veel belang aan familiewaarden zoals gezamenlijkheid, betrouwbaarheid en zorgzaamheid. Dat uit zich ook in de manier waarop we samenwerken. We willen er voor u zijn, juist in die moeilijke dagen rond een afscheid. U bent altijd verzekerd van een professionele, betrokken deskundige. Iemand waar u van op aan kunt.

Zorgzaam

Ons team begeleidt u stap voor stap bij de voorbereiding en kan u desgewenst veel regelwerk uit handen nemen. U kunt erop vertrouwen dat de uitvaart geheel naar uw wensen wordt geregeld. Uitgangspunt is dat u straks kunt terugkijken op een waardig afscheid.

Het team

Ton Claassen

RU directie, uitvaartverzorger

Alber Claassen

RU directie, uitvaartverzorger

Anne Smits-Raaijmakers

RU, uitvaartvaartverzorger

Annette Claassen

RU, uitvaartverzorger

Sally Couwenberg

Uitvaartverzorger

Vera Jacobs

Assistent uitvaartverzorger

Tonny van den Tillart

Medewerker postmortaal team

Monique Michiels

Medewerker postmortaal team

Truus Cornelissen

Medewerker postmortaal team

Angelique Sondag

Medewerker postmortaal team

Richelle van der Linden

Medewerker postmortaal team

Jolanda van Zoggel

Medewerker postmortaal team

Lesley van der Sanden

Medewerker postmortaal team

Kitty Verstegen

Medewerker postmortaal team

Dick Rombouts

Assistent

Harrie Verkuijlen

Assistent

Annette Rijkers

Assistent

Corinne van Hoof

Assistent

Wilma van Opheij

Assistent

Jip Tissink

Assistent

Marlou van den Brand

Assistent

Simone Huitinga

Assistent

Eva Kuijpers

Assistent

partners

Chantal Rijnsburger-van Lith

Uitvaartverzorger

Bo Brans

Uitvaartverzorger

Zes Zekerheden

U kunt bij ons, houder van het Keurmerk Uitvaartzorg rekenen op de zes zekerheden. U kunt erop vertrouwen dat onze dienstverlening aan deze zes kwaliteitseisen voldoet. Periodiek toetst een onafhankelijke certificatie-instelling of wij nog aan deze hoge eisen voldoen.

Heldere afspraken over de uitvoering

Transparante kostenbegroting

Goede organisatie van de uitvaart

Bekwaam personeel

Doelmatige klachtenafhandeling

Tevredenheidsonderzoek

Voor meer informatie over deze zes zekerheden, kijk op de site van SKU:

Meer over de zes zekerheden

Kwaliteit gewaarborgd

Wij vinden het belangrijk om onze kwaliteit regelmatig te toetsen en verder te ontwikkelen. Daarom hebben we ons aangesloten bij de volgende organisaties.

Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen

BGNU erkent alleen leden die voldoen aan het keurmerk van het SKU en fungeert als spreekbuis voor deze leden naar o.a. vakbonden en de overheid.

International Federation of Thanatologists Associations

IFTA houdt zich bezig met alle ontwikkelingen op het gebied van uitvaartzorg op internationaal niveau.

Vereniging Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg

VMG heeft tot doel de goede naam van mortuariumbeheerders in stand te houden en te bevorderen. Daarnaast kan ze als gesprekspartner optreden naar partijen in de uitvaart- en gezondheidszorg.

Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

SKU toetst ieder jaar onze uitvaartonderneming op strenge normen voor transparante kostenbegroting en kwaliteit van uitvoering.

Duurzaam ondernemen

Al ruim 90 jaar verzorgt Claassen uitvaarten met aandacht en respect. Niet alleen voor de directe omgeving van de overledene, maar ook voor de wereld daaromheen. Zorg dragen voor mens en milieu is onze tweede natuur. Dat duurzaamheid bij uitvaarten nog geen vanzelfsprekendheid is, willen wij veranderen door praktisch invulling te geven aan duurzaamheid. Met GreenLeave bieden wij onze klanten de keuze voor een duurzame uitvaart. We verplichten daarnaast ook onszelf om zo duurzaam mogelijk te werken. Dit doen we op basis van vijf kernprincipes.

Duurzame bedrijfsvoering

Het werk dat wij doen mag zo min mogelijk milieu-impact hebben. Om dit te bereiken voeren we energiescans uit op onze gebouwen, gebruiken we alleen ultrazuinige koelinstallaties en digitaliseren we papierstromen. Verlichting is energiezuinig, en staat alleen aan wanneer dat noodzakelijk is. Sensoren helpen hierbij. Waar mogelijk winnen we warmte terug met ventilatiesystemen.

Duurzame inkoop

Bij alle producten waarmee wij werken, hebben we duurzaamheid meegenomen als criterium. Is er een duurzaam alternatief beschikbaar, dan kiezen we daarvoor. We gebruiken FSC-papier, schenken UTZ-gecertificeerde koffie en rijden in auto’s met een maximale CO2-uitstoot van 110 gram/km.

Goed werkgeverschap

Ons personeel is ons grootste goed. Wij bieden hen ruimte voor opleiding en ontwikkeling, ook als zij een arbeidshandicap hebben. Als er behoefte is aan traumaverwerking, bieden we hen daar begeleiding bij.

Eerlijk zaken doen

In alles wat wij doen, stellen we de wensen en belangen van onze klanten voorop. We maken heldere afspraken, transparante kostenbegrotingen en staan open voor onverhoopte klachten. We hebben ons aangesloten bij de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemers (BGNU), die zeer strenge criteria hanteert op het gebied van kwaliteit.

Maatschappelijke betrokkenheid

Wij steunen initiatieven die dierbare herinneringen levend houden, zoals Wereldlichtjesdag en Allerzielen. Roos Franssen, die haar zus verloor bij een ongeluk, hielpen we bij het uitbrengen van een eigen dichtbundel. We steunen ook initiatieven die juist herinneringen creëren, zoals Fabrique Magnifique in Veghel.

GreenLeave is een initiatief van duurzame uitvaartondernemers. Door ons aan te sluiten bij GreenLeave borgen we niet alleen onze eigen idealen, maar ook die van vijf branchegenoten waarmee we samen het initiatief gestart zijn. Een betere wereld begint bij jezelf, maar samen bereik je toch het meest.

Meer over GreenLeave
a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then