Voor de uitvaart

Het overlijden van een dierbare is vaak een emotionele aangelegenheid. Helaas moet er juist dan veel worden geregeld. Claassen Uitvaartzorg wéét wat er moet gebeuren voor de uitvaart en kan het overleg met nabestaanden in goede banen leiden. U kunt alle regelzaken met een gerust hart aan ons overlaten.

Wat moet er gebeuren?

Na het overlijden krijgt u te maken met de volgende zaken:

 • Aangifte overlijden bij officiële instanties

 • Verzorging en desgewenst opbaring van de overledene

 • Keuze terbeschikkingstelling voor de medische wetenschap

 • Vervoer van de overledene naar een rouwcentrum of bijv. van het ziekenhuis naar huis

 • Aangifte overlijden bij officiële instanties. Daarvoor zijn de personalia van de overledene nodig. Denk bijvoorbeeld aan het trouwboekje of een identiteitsbewijs

 • Inventarisatie van de wensen van de overledene én nabestaanden

 • Keuze begrafenis of crematie

 • Invulling uitvaartdienst en condoleance

 • Keuze rouwdrukwerk, zoals rouwkaart, rouwadvertentie, gedachtenisprentje en opstellen van de tekst

 • Keuze rouwbloemen

 • Keuze kist of eventueel een alternatief hiervoor

Bij het overlijden moet u als eerste een arts waarschuwen. Bel in eerste instantie naar de huisarts of dienstdoende vervangende arts. De arts moet namelijk als medisch deskundige officieel de dood vaststellen en een zogenaamde A- en B-verklaring afgeven. Dit zijn documenten waarop de naam van de overledene staat, geboorte- en overlijdensdatum, tijdstip en oorzaak van overlijden. Ze zijn nodig voor aangifte bij de Burgerlijke Stand.
Direct na een overlijden moet er bij verschillende instanties officieel aangifte worden gedaan. Claassen Uitvaartzorg kan u deze zorg uit handen nemen. Wij regelen dan de volgende aangiftezaken voor u:

 • Aangifte overlijden bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Hiervoor zijn nodig: de A- en B-verklaring van de arts en een aangifteformulier met de persoonlijke gegevens van de overledene. De Burgerlijke Stand geeft het overlijden door aan de belanghebbende instanties, zoals Sociale Verzekeringsbank en Belastingdienst. Uiteraard met inachtneming van de privacywetgeving.

 • Uittreksel uit het overlijdensregister, ook wel akte van overlijden genoemd. Dit is het document dat de Burgerlijke Stand verstrekt op basis van de aangifte.

 • Verlof tot begraven of cremeren.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then