Nieuw ‘Onze Vader’ voor Nederland en Vlaanderen

Vanaf de eerste zondag van Advent (26 en 27 november) zal dit jaar voor het hele Nederlandse taalgebied (dat wil zeggen Nederland en het Nederlandstalige deel van België) een nieuw ‘Onze Vader’ ingevoerd worden.
Er is gezocht naar een oplossing voor het probleem dat er in Nederland en België twee verschillende versies van het ‘Onze Vader’ bestaan en de bisschoppen zijn gekomen tot deze nieuwe vertaling:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Vertaling vastgesteld door
de bisschoppen van
Nederland en Vlaanderen

Lichtpuntje

Dit jaar heeft Levatio Uitvaartzorg een lichtpuntje gebracht voor de donkere dagen met kerst.

Een klein gebaar met veel liefde.

Kerstgift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De reacties zijn hartverwarmend..

Keurmerk Persoonlijk Uitvaart

Levatio is sinds november de trotse bezitter van het ‘Keurmerk Persoonlijke Uitvaart’

UW MENING IS BEPALEND !

Het unieke van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart is dat een uitvaartondernemer die in het bezit is van het keurmerk niet door een extern bureau wordt beoordeeld.
De beoordeling wordt gedaan door de nabestaanden voor wie de uitvaartondernemer een uitvaart heeft mogen verzorgen. De beoordeling van nabestaanden is dus bepalend of de uitvaartondernemer het keurmerk mag blijven voeren.Bij het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart draait het primair om de persoonlijke benadering en niet om het volgen van protocollen en processen. Ook wordt er nooit gebruik gemaakt van vaste draaiboeken en teksten.

HET KEURMERK

Uitvaartondernemers die in het bezit zijn van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart dienen minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De uitvaartonderneming is een kleinschalige lokale onderneming.
  • Persoonlijke aandacht en betrokkenheid staan centraal. U beslist alles zelf.
  • Iedere uitvaart wordt samen met u op maat samengesteld. Er wordt geen gebruik gemaakt van vaste draaiboeken en/of protocollen.
  • Als u wenst ontvangt u uiterlijk de volgende dag een transparante concept begroting,.
  • U betaalt alleen voor diensten en producten die u daadwerkelijk afneemt.
  • De uitvaartondernemer dient minimaal 12 beoordelingen per jaar te krijgen met een gemiddelde score van minimaal een 7 van de 10.
  • De uitvaart hoeft niet direct in één gesprek geregeld te worden. De uitvaartverzorger komt, indien u dat wenst, iedere dag persoonlijk bij u langs om beetje bij beetje meer vorm aan de uitvaart te geven.
  • De uitvaartondernemer besteedt alle tijd die nodig is om samen met u een persoonlijke uitvaart te creëren. Er is geen maximum tijd die aan het verzorgen van een uitvaart wordt besteed.
  • Het uitgangspunt is dat de uitvaartverzorger die de uitvaart met u bespreekt, ook degene is die u op de dag van de uitvaart begeleidt.

 Uw beoordeling bepaalt of de uitvaartondernemer het keurmerk mag blijven voeren.

keurmerk

http://www.keurmerkpersoonlijkeuitvaart.nl